Σαουδικὴ Ἀραβία, ἄρνηση ΣΑ

Ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία ἀρνήθηκε τὴν συμμετοχὴ της, ὡς μὴ μόνιμο μέλος, στὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας, μὲ σκληρὲς καταγγελίες γιὰ τὸν τρόπο λειτουργίας του καὶ τὶς ἀποφάσεις του∙ τὸ θεοκρατικὸ βασίλειο, μὲ τὸν μυθικὸ πλοῦτο ἀπ’ τὰ πετρέλαιά του, καταγγέλλει τὶς μεγάλες δυνάμεις καὶ περισσότερο τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, γιὰ τὴν ρύθμιση τοῦ συριακοῦ προβλήματος, καθὼς ἡ ἴδια ὑποστηρίζει ἀναφανδὸν μία ἀπ’ τὶς πέντε ἀνταρτικὲς ὁμάδες. Εἶναι ἡ πρώτη φορὰ μεταπολεμικὰ ποὺ μία χώρα ἀρνεῖται στὴν συμμετοχή της σὲ ὄργανο μὲ τὶς μεγάλες δυνάμεις∙ στὴν πράξη φοβᾶται τὴν προσέγγιση Ἰρὰν καὶ Ἀμερικῆς, διότι αὐτὸ μπορεῖ νὰ προκαλέσει ἀνατροπὴ τῆς ἰσορροπίας στὴν εὐαίσθητη περιοχὴ τοῦ Περσικοῦ κόλπου. Πολλὰ διακυβεύονται πλέον.