Συλλαμβάνειν ὁ Μεγακλῆς

Ὁ Ὀλυμπιονίκης Κύλων εἶχε ἐπιχειρήσει τὴν ἐπιβολὴ τυραννίας καὶ εἶχε καταλάβει τὴν Ἀκρόπολιν, μὲ τοὺς ὀπαδούς του∙ οἱ Ἀθηναῖοι ὑπὸ τὸν Μεγακλῆ τοὺς πολιόρκησαν καὶ τοὺς ἔπεισαν νὰ κατεβοῦν. Αὐτοὶ ἔδεσαν μιὰ κλωστὴ ἀπ’ τὸ ἄγαλμα τῆς Ἀθηνᾶς κι ὅπως κατέβαιναν, «αὐτομάτως τῆς κρόκης ῥαγείσης, ὥρμησαν συλλαμβάνειν ὁ Μεγακλῆς καὶ οἱ συνάρχοντες»∙ τυχαῖα κόπηκε ἡ κλωστὴ κι ὁ Μεγακλῆς μὲ τοὺς συνάρχοντες τοὺς συνέλαβαν. «Ὡς τῆς θεοῦ τὴν ἱκεσίαν ῥαγείσης»∙ ἐπειδὴ διέκοψε τὴν ἱκεσία τους ἡ θεά. «Καὶ τοὺς μὲν ἔξω κατέλευσαν, οἱ δὲ τοῖς βωμοῖς προσφυγόντες ἀπεσφάγησαν»∙ κι ὅσοι βρέθηκαν ἐκτὸς τοῦ ναοῦ λιθοβολήθηκαν, ὅσοι δὲ προσέφυγαν στοὺς βωμούς σφάχθηκαν. «Μόνοι δ’ ἀφέθησαν οἱ τὰς γυναῖκας αὐτῶν ἱκετεύσαντας»∙ σώθηκαν μόνο ὅσοι προσέπεσαν στὰ πόδια τῶν γυναικῶν τῶν ἀρχόντων. «Ἐκ τούτου δὲ κληθέντες ἐναγεῖς ἐμισοῦντο»∙ ἀπὸ αὐτὸ οἱ Ἀλκμαιωνίδες ὠνομάσθηκαν μολυσμένοι καὶ ἐμισοῦντο καὶ οἱ ἀπόγονοί τους.