Ἔμμεση παρέμβαση Βερολίνου

Ἡ σκοτεινῆς προελεύσεως, ἂν καὶ γνωστὴ τύποις, προπαγάνδα γιὰ μέτρα στὴν Ἑλλάδα καὶ εἰς βάρος τῆς Γερμανίας ἐρείδεται στὸ γεγονὸς τῆς μεταβατικῆς καταστάσεως στὸ Βερολίνο, μέχρι τὴν συγκρότηση τῆς νέας κυβερνήσεως∙ ἡ Εὐρωζώνη εὑρίσκεται σὲ δύσκολη κατάσταση, λόγῳ καὶ τῆς ἀδυναμίας τῆς Γαλλίας, ἐξ αἰτίας τῶν ἐσωτερικῶν της προβλημάτων. Ἔτσι ὀργιάζει ἡ καταστροφολογία, μὲ στόχο πάντοτε τὴν Γερμανία καὶ τὸν ρόλο της στὴν Εὐρώπη∙ οἱ ἔγκυροι πολιτικοὶ κύκλοι ἀναμένουν τὴν παρέμβαση τοῦ Βερολίνου σὲ κάποιο ἐπίπεδο, ἀφοῦ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ εἶναι τύποις ὑπηρεσιακῶν καθηκόντων καγκελάριος. Ἡ προπαγάνδα δὲν ἔχει βλάψει τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, ὅπως φαίνεται πρωτίστως ἀπ’ τὴν εἰσροὴ ξένων κεφαλαίων καὶ τὴν ἄνοδο τοῦ Χρηματιστηρίου, ἀλλὰ χρειάζεται καὶ ἐπίσημη παρέμβαση∙ ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ στὴν Ρώμη καὶ στὴν Μάλτα θεωρεῖται κίνηση ἀντιπερισπασμοῦ, γιὰ τὴν ἀντίδραση περισσοτέρων ἑταίρων ἀπέναντι στὴν ἀτλαντικῆς προελεύσεως πλημμυρίδα συκοφαντιῶν.