Ἀμερική, νέα ἀναμέτρηση

Ἡ συζήτηση τοῦ προϋπολογισμοῦ στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες θεωρεῖται ὡς τὸ νέο ἀντικείμενο τῆς ἀναμετρήσεως προέδρου καὶ Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων, μετὰ τὴν ἐκεχειρία γιὰ τὸ ὕψος τοῦ δανεισμοῦ τους∙ ἡ προηγούμενη σύγκρουση ἔληξε, μὲ νίκη τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα στὰ σημεῖα, ἀλλὰ ἔσπευσε νὰ δηλώσει, ὅτι δὲν ὑπῆρξε νικητὴς καὶ ἡττημένος. Τὸ πρόβλημα τοῦ προγράμματος ὑγείας εἶναι τὸ πρῶτο, διότι ἔχει ψηφισθεῖ ὁ νόμος ἀπ’ τὸ 2010 κι ἀκόμη δὲν ἐφαρμόσφηκε, ἐνῶ ἔχουν ἐγγραφεῖ μόνο 500000 Ἀμερικανοί μέχρι τώρα∙ οἱ Ρεπουμπλικάνοι ἔχουν δεσμεύσει τὰ σχετικὰ κονδύλια καὶ ἀπειλοῦν καὶ ἄλλη περικοπὴ στὸν νέο προϋπολογισμό, ὁπότε κινδυνεύει νὰ ἀπογυμνωθεῖ ἀπὸ πιστώσεις. Ὁ ἀντίκτυπος στὸ γόητρο τῆς μεγάλης χώρας εἶναι τὸ χειρότερο, στὸ ἐσωτερικὸ καὶ στὸ ἐξωτερικό∙ ὁ ἁπλὸς Ἀμερικανὸς πιστεύει ὅτι ἡ ἡγεσία του δὲν ἐνδιαφέρεται γιὰ τὰ προβλήματά του, ἐνῶ οἱ ξένοι διερωτῶνται γιὰ τὸ ἐὰν παραμένει μεγάλη δύναμη.