Σαμαρᾶς, εὐρωπαϊκὴ λύση

Ἡ ἔμφαση τοῦ πρωθυπουργοῦ στὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἀνεργίας καὶ τοῦ μεταναστευτικοῦ, ὅτι ἀποτελοῦν ἀμφότερα στοιχειώδη ὑποχρέωση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, βρῆκε σύμφωνους τοὺς ὁμολόγους του Ἰταλίας καὶ Μάλτας∙ μετὰ τὶς τραγωδίες στὴν Λαμπεντοῦζα, τὸ μεταναστευτικὸ ἔχει συγκλονίσει τὴν εὐρωπαϊκὴ κοινὴ γνώμη. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ὑπογράμμισε, ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἔχει ἑνάμισυ ἑκατομμύριο ἀνέργους καὶ ἄλλους τόσους μετανάστες, ποὺ ἐπιδεινώνουν τὴν οἰκονομική της κρίση∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ἀλλάζουν στάση καὶ δὲν βλέπουν μόνο τὰ στατιστικὰ στοιχεῖα, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀνθρώπους πίσω ἀπὸ αὐτά. Στὸ ἐσωτερικό, ἡ καταστροφολογία τῆς ἀτλαντικῆς καὶ ἐπιχωρίου διαπλοκῆς καὶ τῆς ἀντιπολιτεύσεως καταρρέει, ὅταν διαπιστώνεται ὅτι δὲν ἔχει ἀντίκρυσμα στὴν κοινὴ γνώμη∙ ἤδη ὁ Ναπολεοντίσκος, μετὰ τὴν ἀνταρσία τῶν συνιστωσῶν του στὴν Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ προχθές, γιὰ τὴν ὑπερψήφιση τῆς τροπολογίας γιὰ χρηματοδότηση τῶν κομμάτων, μένει πάλι μετέωρος. Ἄλλη μιὰ φορὰ ἡ προπαγάνδα του πέφτει στὸ κενό, λόγῳ συνιστωσῶν…