Διασυνδέσεις κυκλωμάτων

Οἱ διασυνδέσεις τῶν κυκλωμάτων ἀποκαλύπτονται ἀπ’ τὶς διαρροές τους στὴν ἀτλαντικὴ καὶ ἐπιχώρια διαπλοκή∙ ἔτσι διαρρέει ἄλλη ἔκθεση τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου, ὅτι τὸ χρέος μας δὲν εἶναι βιώσιμο καὶ τὴν κάνουν τούμπανο ἀντιπολίτευση καὶ τύπος, ἐνῶ ἡ Κριστὶν Λαγκὰρντ διαβεβαιώνει ἄλλα καὶ τὰ δημοσιονομικὰ στοιχεῖα ἐπίσης. Ἡ στάση τῶν δικῶν μας παραγόντων κρίνεται∙ οἱ ἴδιοι ποὺ συνέταξαν τὴν ἔκθεση αὐτὴ διαβεβαίωναν μὲ ἐκθέσεις τους πάλιν, πρὶν ἀπὸ τριάμισυ χρόνια, ὅτι μὲ τὸ Μνημόνιο θὰ φθάσει ἡ ὕφεση στὸ 3% καὶ ἡ ἀνεργία στὸ 15%∙ τὸ ΔΝΤ ἦταν τὸ εἰδικὸ γιὰ οἰκονομικὲς μελέτες. Μετὰ εἶπαν κάναμε λάθος. Μήπως καὶ τώρα κάνουν λάθος; Καὶ πλήρωσαν γιὰ τὰ λάθη τους;