Ἀμαζόνιος, πνεύμων τῆς Γῆς

Ὁ Ἀμαζόνιος θεωρεῖται ὁ πνεύμων τῆς ὑδρογείου, διότι στὴν περιοχή του, χάρις στὰ μεγάλα δάση του, ἀνανεώνεται τὸ 50% περίπου τοῦ ὀξυγόνου της∙ ἑκατοντάδες ἐρευνητὲς μελέτησαν τὰ δάση του καὶ τὴν βιοποικιλία τους. Στὴν ἔκθεσή τους ἀναφέρουν ὅτι, στὴν περιοχὴ τοῦ Ἀμαζονίου ὑπάρχουν περίπου 13 δισεκατομμύρια δένδρα, καλύπτει ἔκταση ἕξι ἑκατομμυρίων τετραγωνικῶν χιλιομέτρων καὶ ἀναπτύσσονται 1600 εἴδη δένδρων, χωριστὰ οἱ θάμνοι καὶ τὰ φυτά∙ ἡ ἔκθεση ἔχει ἰδιαίτερη σημασία καὶ ὑποβλήθηκε στὶς ἕξι χῶρες ποὺ τὸν περιλαμβάνουν καὶ κυρίως στὴν Βραζιλία ἡ ὁποία καλύπτει τὰ τρία τέταρτα τῆς κοιλάδος τοῦ μεγάλου ποταμοῦ. Ἡ ἐκχέρσωση ὅμως τῶν ἐκτάσεών του, παρὰ τὶς συνεχεῖς διαμαρτυρίες, ἀπειλεῖ τὰ δάση του.