Εὐρωπαῖοι κατὰ κερδοσκόπων

Ἡ νέα σύγκρουση τῶν Εὐρωπαίων μὲ τοὺς κερδοσκόπους, ὡς πρὸς τὴν βιωσιμότητα τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους, εἶναι κακὴ ἀπομίμηση τῆς περυσινῆς καὶ τῶν προηγουμένων τῆς τετραετίας∙ στόχος εἶναι ἡ Εὐρωζώνη καὶ οἱ Γερμανοὶ καὶ ὄργανά τους ἡ ἀτλαντικὴ καὶ ἐπιχώριος διαπλοκὴ καὶ ἡ ἀντιπολίτευση. Τὰ ἴδια ἐπιχειρήματα, τὰ ἴδια λόγια, χωρὶς καμμία ἀναφορὰ στὸ τί ἔγινε πέρυσι καὶ πῶς ἀπεφεύχθη ἡ χρεωκοπία, τὴν ὁποία εἶχαν πιὸ σίγουρη ἀπὸ φέτος∙ πέρυσι παρενέβη ὁ Βόλφγκανγκ Σώυμπλε στὸ τελευταῖο Γιούρογκρουπ καὶ ἔγινε ἡ περικοπὴ τοῦ χρέους, μὲ ταυτόχρονη ἄνεση στὴν Ἑλλάδα. Φέτος τὰ δημοσιονομικά μας στοιχεῖα εἶναι ἀπ’ τὰ καλύτερα στὴν Εὐρώπη καὶ ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας δεδομένη, ἐνῶ οἱ δυναμικοί μας κλάδοι εἶναι περιζήτητοι, ὅπως τὸ ἀποδεικνύει ἡ εἰσροὴ κεφαλαίων∙ οἱ κεδροσκόποι ὅμως παίζουν τὸ τελευταῖο τους χαρτί, διότι μόνο μὲ τὴν χρεωκοπία μας διασώζονται. Ἡ ἀντιπολίτευση τοὺς ἀκολουθεῖ πιστά