Ἀμερική, διεθνεῖς πιέσεις

Οἱ διεθνεῖς πιέσεις πρὸς τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες αὐξάνονται, στὰ πολιτικὰ καὶ οἰκονομικά∙ στὰ πολιτικά, ὁ Γάλλος ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν κάλεσε τὸν Ἀμερικανὸ πρεσβευτὴ στὸ Παρίσι καὶ τοῦ ἐπέδωσε δριμύτατη διακοίνωση γιὰ τὴν ὑποκλοπὴ τῶν διακτυακῶν ἐπικοινωνιῶν ἀπ’ τὴν Ἀμερικανικὴ Ἐπιτροπὴ Ἀσφαλείας∙ πρόσσφατη ἔρευνα ἀπέδειξε ὅτι 70,3 ἑκατομμύρια ὑποκλοπὲς εἶχε γίνει πέρυσι σὲ ἕναν μῆνα κι ὁ Γάλλος πρωθυπουργὸς χαρακτήρισε ἀπαράδεκτη τὴν πράξη μεταξὺ φίλων κρατῶν, ἐνῶ ἀπειλεῖ καὶ τὴν διακοπὴ τῶν συνομιλιῶν γιὰ τὴν συμφωνία ἐλευθέρων ἀνταλλαγῶν μεταξὺ Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης καὶ Ἀμερικῆς. Ἀλλὰ καὶ τὸ Μεξικὸ ἔχει ὑποβάλει παρόμοια αὐστηρὴ διακοίνωση γιὰ τὶς ὑποκλοπές. Στὰ οἰκονομικά, οἱ δηλώσεις ἌλανΓκρήσνπαν, ὅτι τώρα ἀρχίζει ἡ πραγματικὴ κρίση χρέους, προκαλεῖ ἔντονες ἀνησυχίες. Ὁ πρύτανις οἰκονομολόγος, πρώην πρόεδρος τῆς FED, θεωρεῖται ὅτι λέει πάντοτε τὴν ἀλήθεια∙ οἱ ἀγορὲς ἄλλωστε εἶναι ἄκρως ἐπιφυλακτικές, ἐνῶ τὸ πρόστιμο στὴν JPMorgan προκαλεῖ ἐπιδείνωση τοῦ οἰκονομικοῦ κλίματος.