Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, μὲ τὴν ἐξαίρεση τὶς ἀμερικανικές, λόγῳ τῆς ἀπειλῆς χρεωκοπίας∙ ἐλαφρὰ ἄνοδο σημείωσε τὸ εὐρώ, 1,3674 δολλάρια καὶ 134,2450 γιέν, χρυσός, 1316, ἀλλὰ ὑποχώρηση πετρελαίου, 109,48. Οἱ ἐπενδυτὲς στὶς ἀναδυόμενες ἀγορὲς δείχνουν ἀπαλλαγμένοι ἀπ’ τοὺς κινδύνους τῆς ἀμερικανικῆς οἰκονομίας, καθὼς πολλοὶ προβλέπουν ἐπιδείνωση τῆς πολιτικῆς συγκρούσεως γιὰ τὸ χρέος, ἀλλὰ παραμένουν κάποιες ἐπιφυλάξεις στὴν Εὐρώπη, κυρίως ἐν ἀναμονῇ τοῦ σχηματισμοῦ κυβερνήσεως στὴ Γερμανία∙ στὴν Ἰαπωνία τὸ ἐμπορικὸ ἔλλειμμα διερύνθηκε τὸν Σεπτέμβριο, στὰ 9,5 δις δολλάρια, μὲ αὔξηση τῶν εἰσαγωγῶν κατὰ 25%. Ἀντιθέτως ἡ γαλλικὴ EDF, ΔΕΗ Γαλλίας, ὑπέγραψε συμφωνία μὲ τὴν ἀγγλικὴ κυβέρνηση, γιὰ τὴν κατακευὴ πυρηνικοῦ ἐργοστασίου ἠλεκτρικῆς ἐνεργερίας στὴν Νοτιοδυτικὴ Ἀγγλία, ἐπενδύσεως 18,9 δις εὐρώ∙ ἡ Γαλλία διατηρεῖ τοὺς δυναμικούς της κλάδους ἀνταγωνιστικούς, ἐνῶ ἡ EDF συζητάει μὲ τὴν ἀντίστοιχη κινεζικὴ τὴν συνεργασία τους στὴν κατασκευὴ καὶ ἄλλων ἐργοστασίων στὴν Βρεταννία.