Ὑπερψήφιση τῆς διακοπῆς χρηματοδοτήσεως

Ἡ διακοπὴ τῆς χρηματοδοτήσεως τῶν κομμάτων, σὲ περίπτωση διαπράξεως κακουργηματικῶν πράξεων, ψηφίσθηκε μὲ μεγάλη πλειοψηφία, σὲ ὄχι καὶ πολὺ ὑψηλοὺς τόνους∙ ἡ ΑΝΕΛ καὶ τὸ ΚΚΕ ψήφισαν παρών, ἐνῶ ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ ἀποχώρησε καταγγέλοντας ὡς ἀντισυνταγματική τὴν διαδικασία. Ὑπῆρξαν καὶ μερικὲς ἀπουσίες, ἀλλὰ καὶ διαχωρισμοῦ ἀπ’ τὴν κομματικὴ γραμμὴ στὸν ΣΥΡΙΖΑ. Πολιτικά, ἡ χώρα ἐμπεδώνει στὸ ἐξωτερικὸ τὴν δημοκρατική της εἰκονα καὶ τὴν ἀποφασιστικότητά της γιὰ τὴν πάταξη κάθε ὑπονομεύσεως τοῦ δημοκρατικοῦ μας πολιτεύματος∙ οἱ ἐφέτες ἀνακριτὲς συνεχίζουν τὴν μελέτη τοῦ φακέλου κι ἀναμένεται ἐντὸς τῶν ἡμερῶν νὰ καλέσουν τοὺς βουλευτὲς μὲ ἄρση τῆς ἀσυλίας καὶ νὰ ἀσκήσουν τὶς πρῶτες διώξεις. Οἱ προσπάθειες δημιουργίας ἐντυπώσεων ἀπὸ πλευρᾶς τῆς ἀκροδεξιᾶς, πρὶν τὴν ἀποχώρησή τους, δὲν εἶχαν ἀπήχηση.