Ἀπτόητη ἄνοδος οἰκονομίας

Ἡ δυναμικὴ ἄνοδος τῆς οἰκονομίας συνεχίζεται ἀπτόητη καὶ δὲν ἐπηρεάζεται καθόλου ἀπ’ τοὺς ὠρυγμοὺς τῆς ἀντιπολιτεύσεως καὶ τῶν ἀτλαντογενῶν καταστροφολόγων∙ βαρόμετρο εἶναι ἡ ἄνοδος τοῦ Χρηματιστηρίου γιὰ ἕβδομη κατὰ σειρὰ συνεδρίαση καὶ μὲ κύκλο ἐργασιῶν ἄνω τῶν 150 ἑκατομμυρίων εὐρώ, φανταστικὸ γιὰ τὴν τετραετία. Ἡ συνοχὴ τῆς κυβερνητικῆς πλειοψηφίας ἐνισχύθηκε, μετὰ τὴν συνάντηση Ἀντώνη Σαμαρᾶ καὶ Εὐάγγελου Βενιζέλου, ἐνῶ ἡ προπαγάνδα γιὰ τὴν ἐπιβολὴ νέων μέτρων ἀποβαίνει μπούμερανγκ γιὰ τὴν ἀντιπολίτευση∙ ὁ Ναπολεοντίσκος, στὴν τρίτη ἔμπνευσή του γιὰ ἀνατροπὴ τῆς κυβερνήσεως μέσα σὲ δύο μῆνες, μένει πάλι μετέωρος στὸ πολιτικό του κενό, μὲ μοναδικὴ ἐπιτυχἰα τὴν ἀναζωπύρωση τῶν ἐσωκομματικῶν του συγκρούσεων. Ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας θὰ προέλθει ἀπ’ τὴν εἰσροὴ ξένων ἐπενδύσεων, φυσικὰ μὲ τὴν βοήθεια τῶν μεταρρυθμίσεων∙ ὅταν γίνεται τόσο μεγάλη εἰσροὴ στὸ Χρηματιστήριο, ἀμέσως αὐτὰ μεταφέρονται ὡς ρευστότης στὴν ἀγορά. Οἱ καταστροφολόγοι ἀπέτυχαν καὶ πάλιν.