Ἀντιστροφὴ θέματος μέτρων

Ἡ κατηγορηματικὴ ἄρνηση τοῦ πρωθυπουργοῦ στὴν ἐπιβολὴ νέων μέτρων καὶ ἡ ἐπίσκεψή του στὴν Μάλτα καὶ στὴν Ἰταλία εἶχε εὐρεῖα ἀπήχηση στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία πρὸς δύο κατευθύνσεις∙ πρὸς τοὺς ἑταίρους καὶ τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο περισσότερο, ὅτι ὀφείλουν ἀναγνωρίσαι τὴν πρόοδο τῆς χώρας στὶς μεταρρυθμίσεις καὶ στὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας καὶ νὰ μὴν ζητοῦν παράλογα πράγματα, γεγονὸς ποὺ ἐπιβεβαιώθηκε στὶς δηλώσεις τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ καὶ τῶν δύο πρωθυπουργῶν∙ πρὸς τὴν κοινὴ γνώμη, διότι ἀντιλήφθηκε τὸ ποιὸ ἀκριβῶς εἶναι τὸ πρόβλημα καὶ κατέρευσε τὸ κύριο ἐπιχείρημα τῆς ἀντιπολιτεύσεως, ὅτι εἶναι ἡ κυβέρνηση ὑποχείριο τῆς τρόικα. Ἀκόμη κι ἡ διαπλοκὴ τὰ ἔχασε, διότι ἐμφανίσθηκε νὰ ὑποστηρίζει τὶς κυβερνητικὲς θέσεις.