Γαλλία, ἐνόχληση εἰρωνείας

Ἡ εἰρωνικὴ ἀπάντηση τῆς Οὐάσιγκτον, στὴν αὐστηρὴ διακοίνωση τῶν Παρισίων γιὰ τὸ θέμα τῶν διαδικτυακῶν παρακολουθήσεων, ἔχει ἐνοχλήσει τοὺς Γάλλους, διότι συνοδεύθηκε κι ἀπὸ σκωπτικὰ σχόλια τοῦ ἀμερικανικοῦ τύπου∙ ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Λευκοῦ Οἴκου δήλωσε, ὅτι ὅλοι κάνουν παρακολουθήσεις κι ὅτι μπορεῖ νὰ ἔγιναν καὶ ὑπερβολές, ἀλλὰ καὶ ὅτι ἡ Γαλλία ἔχει κατηγορηθεῖ γιὰ ὑποκλοπές. Ὁ γαλλικὸς τύπος ἐπικρίνει δριμύτατα τὴν ἀμερικανικὴ στάση καὶ ζητάει ἀνταπάντηση τῆς κυβερνήσεως, ἀλλὰ μετὰ τὴ συνάντηση Τζὼν Κέρρυ καὶ Λωρὰν Φαμπιοὺς ἔπεσαν οἱ τόνοι∙ σὲ πολλὲς χῶρες ἔγιναν παρακολουθήσεις, ὅπως στὴν Ἱσπανία καὶ Γερμανία. Στὴ Γαλλία δημοσιεύονται πληροφορίες, ὅτι οἱ παρακολουθήσεις τῶν ἑταιρειῶν ὑψηλῆς τεχνολογίας, Alcatel, Thales καὶ ἄλλες, ἀπέβλεπαν στὴν ἀπόσπαση τῶν μυστικῶν τους τὰ ὁποῖα θεωροῦνται πρωτοποριακὰ παγκποσμίως∙ δηλαδή, δὲν γίνονταν γιὰ διερεύνηση τῶν τρομποκρατικῶν κυκλωμάτων, ἀλλὰ καὶ γιὰ καθαρὰ οἰκονομικοὺς λόγους. Στὰ ἐρωτήματα αὐτὰ δὲν ἀπαντοῦν οἱ Ἀμερικανοί.