Σταθεροποιητικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις, μὲ ἐξαίρεση τὴν Σαγκάη, ὅπου παρατηρήθηκε ρευστοποίηση κερδῶν∙ τὸ εὐρὼ παρέμεινε σταθερό, 1,3676 δολλάρια καὶ 134,5150 γιέν, ἐνῶ σημειώθηκε ἐλαφρὰ ὑποχώρηση στὸν χρυσό, 1311,75, καὶ ἄνοδος στὸ πετρέλαιο, 110,36. Οἱ ἐπενδυτὲς τηροῦν στάση ἀναμονῆς, γιὰ τὴν ἐξέλιξη τοῦ θέματος τοῦ χρέους στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες καὶ τὴν χάραξη τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς στὴν Εὐρωζώνη∙ στὸ αὐριανὸ Εὐρωσυμβούλιο προβλέπεται ὅτι θὰ γίνει κάποια ἀναφορὰ γιὰ τὴν ἀνάπτυξη, διότι πληθαίνουν οἱ πιέσεις καὶ ἡ πολεμικὴ τοῦ ἀτλαντικοῦ τύπου. Ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ κάτι θὰ ἀνακοινώσει, ἔστω καὶ ὡς ὑπηρεσιακὸς καγκελάριος, τόσο γιὰ ὁλόκληρη τὴν Εὐρωζώνη, ὅσο καὶ γιὰ τὶς νότιες χῶρες∙ ἡ προπαγάνδα τῆς καταστροφολογίας δὲν μπορεῖ νὰ μείνει ἀναπάντητη. Στοὺς Ἀναδυόμενους σχολιάζονται οἱ μεγάλες συμφωνίες τῆς Ρωσίας μὲ τὶς Ἰνδίες στὴ Μόσχα, ὅπου βρίσκεται ὁ Μανμονὰχ Σὶνγκ καὶ μὲ τὴν Κίνα στὸ Πεκῖνο ἀπὸ τὸν Δημήτριο Μεντβέντγεφ.