Βραζιλία, μεγάλη συμφωνία

Στὴν καταχώρηση τῆς ἀντλήσεως τοῦ ὑποθαλασσίου πετρελαίου τῆς περιοχῆς Libra, σὲ κονσόρτσιουμ τεσσάρων μεγάλων ἑταιρειῶν, προχώρησε ἡ Βραζιλία∙ τὰ ὑποθαλάσσια ἀποθέματα ὑπολογίζονται σὲ δώδεκα δισεκατομμύρια βαρέλια καὶ ἐπαρκοῦν γιὰ τὶς ἐνεργειακὲς ἀνάγκες τῆς χώρας 35 ἐτῶν. Οἱ ἑταιρεῖες εἶναι, ἡ ἀγγλικὴ Shell, ἡ γαλλικὴ Total, ἀπὸ 20% καὶ ἀπὸ 10% σὲ δύο κινεζικές, ἐνῶ ἡ βραζιλιανὴ Petrobras, ἔχει τὸ 30% καὶ 10% τὸ δημόσιο∙ πρόκειται γιὰ τὰ μεγαλύτερα ὑποθαλάσσια ἀποθέματα παγκοσμίως, ἀνοικτὰ τοῦ Ρίο Ντὲ Τζανέιρο καὶ σὲ βάθος 5000 μέτρων, ἐνῶ συμβαίνει ἡ πρώτη ἰσότιμη συνεργασία δυτικῶν ἑταιρειῶν μὲ κινεζικές. Στὸ Ρίο ἔγιναν διαδηλώσεις ἀπὸ Οἰκολόγους, κατὰ τῆς ἀξιοποιήσεώς τους, διότι δὲν θεωροῦν ἐπαρκεῖς τοὺς ὅρους προστασίας τοῦ περιβάλλοντος, ἐνῶ σημειώθηκαν καὶ συγκρούσεις μὲ τὴν Ἀστυνομία.