Συνεργασία Ίνδιῶν, Ρωσίας

Ὁ πρωθυπουργὸς τῶν Ἰνδιῶν πραγματοποιεῖ ἐπίσημη ἐπίσκεψη στὴ Ρωσία καὶ ἔχει συνομιλίες μὲ τὸν πρόεδρο τῆς χώρας∙ ἀντικείμενο εἶναι ἡ πολιτικὴ καὶ οἰκονομικὴ συνεργασία τῶν δύο χωρῶν, κυρίως στὰ ἀμυντικὰ καὶ ἐνεργειακά. Ὁ Μονμονὰχ Σὶνγκ ζητάει ἀπ’ τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν τὴν αὔξηση τῶν ρωσικῶν ἐξαγωγῶν πετρελαίου καὶ φυσικοῦ ἀερίου καὶ μὲ ἀγωγοὺς μέσῳ τῶν γειτονικῶν χωρῶν, ἀλλὰ καὶ συμμετοχή τῶν ἰνδικῶν ἑταιρειῶν στὴν ἀξιοποίηση τῶν ἀποθεμάτων τοῦ ἀρκτικοῦ κύκλου∙ στὰ ὅπλα, οἱ Ἰνδίες ἀποτελοῦν τὸν πρῶτο πελάτη τῆς ρωσικῆς πολεμικῆς βιομηχανίας, ἐνῶ οἱ συζητήσεις ἐπεκτείνονται στὴ βαθύτερη συνεργασία μὲ τὴν συμπαραγωγὴ συγχρόνου ὁπλισμοῦ σὲ ἰνδικὰ ἐργοστάσια. Ἡ Μόσχα θεωρεῖ τὸ Νέο Δελχὶ τὸν καλύτερο διαφημιστὴ τῶν ὅπλων της, γιὰ ἐπέκταση τῶν πωλήσεων στὶς χῶρες τῆς Μέσης Ἀνατολῆς.