Μαζικὴ εἰσροὴ ἐπενδύσεων

Ἡ μαζικὴ εἰσροὴ ἐπενδύσεων, ὅπως μὲ τὴν ὑπογραφὴ συμφωνίας συνεργασίας τοῦ κινεζικοῦ φαρμακευτικοῦ κολοσσοῦ Fosun μὲ τὴν ἑλληνικὴ Σellas, ὕψους 400 ἑκατομμυρίων εὐρώ, συνεχίζεται∙ ἡ συνεργασία ἀφορᾶ τὴν ἔρευνα καὶ προώθηση δύο κινεζικῶν σκευασμάτων γιὰ τὸν διαβήτη ΙΙ καὶ γιὰ τὸν καρκίνο τοῦ πνεύμονος. Ὁ Νότης Μηταράκης ἦταν παρών, ἐνῶ ὑπέγραψε καὶ συμφωνία μὲ τὰ Ἡνωμέναν Ἀραβικὰ Ἑμιρᾶτα γιὰ προώθηση τῶν ἐπενδύσεων στὴν Ἑλλάδα. Οἱ Κινέζοι ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς συνεργασίας μαζί μας καὶ στὴν ἰατρικὴ ἔρευνα, πέραν τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας καὶ τῶν ἐπενδύσεων διαμετακομιστικοῦ ἐμπορίου∙ ἡ Σellas εἶναι ἰδιωτική, ἀπὸ νέα παιδιά, τὰ ὁποῖα ὅμως ἀνοίγουν δρόμους σὲ νέους ὁρίζοντες καὶ μὲ σκληρὸ διεθνῆ ἀνταγωνισμό. Τὰ Ἑλληνόπουλα αὐτὰ καὶ ἡ ψυχολογία ἐμπιστοσύνης γίνονται τὰ ἐφαλτήρια γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, παρὰ τὴν συστηματικὴ ὑπονόμευση τῶν κερδοσκόπων καὶ τῶν ἐπιτοπίων ὀργάνων τους σὲ διαπλοκὴ καὶ Χρηματιστήριο.