Ἀλλαγὴ πολιτικῆς δυναμικῆς

Ἡ ψῆφος, γιὰ διακοπὴ τῆς χρηματοδοτήσεως τῶν παρανομούντων κόμματων, ἔχει ὁδηγήσει ἐμπράκτως στὴν ἀπομόνωση τῆς ἀκροδεξιᾶς, ἀλλὰ ἔχει προκαλέσει πολλὰ προβλήματα στὸν ΣΥΡΙΖΑ∙ ἡ πλειοψηφία τῶν βουλευτῶν ἀκολούθησε τὸ «ναὶ» στὴν Βουλή, ἀλλὰ ὑπῆρχε καὶ τὸ «παροῦσα» τῆς Ζωῆς Κωνσταντοπούλου καὶ ἡ πολιτικὴ ἀπουσία τοῦ Μανώλη Γλέζου καὶ κάποιων ἄλλων, ἀλλὰ καὶ τὸ «ναὶ» τοῦ Παναγιώτη Λαφαζάνη, ἐκπροσώπου τῆς Ἀριστερῆς πλατφόρμας, ὅταν οἱ φίλοι του ζητοῦσαν τὴν καταψήφιση τῆς τροπολογίας. Ὁ Ναπολεοντίσκος βρίσκεται ἐνώπιον τρομεροῦ διλλήματος∙ κανονικὰ διαγράφει τὴν ὑστερικὴ τοῦ Κοινοβουλίου, ἀλλὰ τότε τί κάνει μὲ τὸ ἱστορικὸ σύμβολο τῆς ἀντιστάσεως; δύσκολη ἡ ἀπόφαση καὶ μᾶλλον θὰ περάσει στὰ ἀπαρατήρητα, ἀλλὰ τότε ἡ συνοχὴ τοῦ κόμματος πάει περίπατο. Ὁ Παναγιώτης Λαφαζάνης ἀπ’ τὴν ἄλλη παραμένει ἐκτεθειμένος ἀπέναντι στοὺς συντρόφους του, ἐνῶ διαθέτει καὶ τὴν μόνιμη δυσαρέσκεια τοῦ προέδρου∙ στὸ ἐσωτερικὸ οἱ συγκρούσεις πολλαπλασιάζονται ὅλοι ἐναντίον ὅλων.