Ἐξυγίανση δημοσιονομικῶν

Ἡ ἐξυγίανση τῶν δημοσιονομικῶν μας εἶναι ἀδιαμφισβήτητο γεγονὸς πλέον, ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπ’ τὰ δημόσια ἔσοδα∙ τὸ ἐννεάμηνο τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα ἀνῆλθε σὲ 2,63 δις εὐρώ, ἔναντι ἐλλείμματος 2,65 τὴν ἀντίστοιχη περυσινὴ περίοδο. Δηλαδή, τὸ τελικὸ πλεόνασμα ὁλοκλήρου τοῦ ἔτους θὰ ὑπερβαίνει μᾶλλον τὸ ἕνα δις καὶ θὰ ἀποτελεῖ εὐθεῖα ἀπάντηση στὴν καταστροφολογία τῆς τρόικα, ἡ ὁποία μὲ πιέσεις τὸ ὑπολογίζει σὲ 350 ἑκατομμύρια∙ ἡ αὔξηση τῶν ἐσόδων προέρχεται στὴν πληρωμὴ τῶν φόρων εἰσοδήματος ἡ ὁποία ἄρχισε στὴν πράξη ἀπ’ τὸν Σεπτέμβριο, λόγῳ τῆς καθυστερήσεως στὴν ἠλεκτρονικὴ ὑπβολὴ τῶν φορολογικῶν δηλώσεων. Ἡ κυβέρνηση τὰ γνωρίζει αὐτὰ καὶ διὰ τοῦτο μεταθέτει τὶς συζητήσεις μὲ τὴν τρόικα στὸ τέλος τοῦ μηνός.