Στὴριξη ἀπὸ Εὐρωσυμβούλιο

Ἡ στήριξη ἀπ’ τὸ σημερινὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο τῶν μεταρρυθμιστικῶν προσπαθειῶν τῆς Ἑλλάδος καὶ τῶν ἄλλων νοτίων χωρῶν θεωρεῖται δεδομένη ἀπ’ τοὺς πολιτικοὺς κύκλους τῶν Βρυξελλῶν∙ τὸ προχθεσινὸ μήνυμα τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ στὸ ἑλληνογερμανικὸ συνέδριο τῆς Νυρεμβέργης ἦταν σαφές. Οἱ Εὐρωπαῖοι γνωρίζουν τὴν πολεμικὴ τῆς καταστροφολογίας τῶν ἀτλαντικῶν κυκλωμάτων, μὲ τὴν χρησιμοποίηση πυρήνων καὶ στὶς χῶρες τους, ὅπως ἡ διαρροὴ ἐγκύρων πληροφοριῶν ἀνωνύμων κύκλων∙ ὁ σκοπὸς εἶναι ἕνας, ἡ ὑποβολὴ τῆς ἰδέας ὅτι ἡ Εὐρωζώνη βρίσκεται σὲ κρίση κι ὄχι ἡ Ἀμερική, διότι ἔτσι μόνο διαφαίνεται κάποια πιθανότητα διασώσεως τοῦ δολλαρίου. Στὴν Εὐρωζώνη ἡ ἀτμομηχανή της, ἡ γερμανικὴ οἰκονομία, κινεῖται σταθερὰ στὸν δρόμο τῆς ἀνακάμψεως, ἐνῶ καὶ στὶς νότιες χῶρες ἄρχισε ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας τους∙ αὐτὰ βλέπουν τὰ κεφάλαια εἰσρέουν ἤδη μαζικὰ στὴν Εὐρώπη, ὅπως στὴν χώρα μας καταγράφεται αὐτὸ ἀπ’ τὴν συνεχιζόμενη ἁλματώδη ἄνοδο στὸ Χρηματιστήριο.