Προβλήματα, ΣΑ, Ἀμερικῆς

Οἱ σχέσεις Ἡνωμένων Πολιτειῶν καὶ Σαουδικῆς Ἀραβίας ἔχουν ἐπιδεινωθεῖ πολύ, μετὰ τὴν ἀλλαγὴ στάσεως τῆς Οὐάσιγκτον στὸ Συριακὸ καὶ τὴν ἀποκατάσταση διαλόγου μὲ τὸ Ἰράν∙ τὸ ἰσλαμικὸ βασίλειο θεωρεῖ προδοσία τὴν ἀλλαγὴ τῆς ἀμερικανικῆς πολιτικῆς καὶ προσανατολίζεται σὲ ἄλλες κατευθύνσεις γιὰ τὶς πολιτικὲς καὶ οἰκονομικές της σχέσεις. Ἡ Ριὰντ ἦταν πάντοτε ὁ προνομιακὸς ἑταῖρος τῶν Ἀμερικανῶν, οἱ ὁποῖοι οὐδέποτε ἐνοχλήθηκαν ἀπὸ τὴν ἀνυπαρξία δημοκρατίας στὸ βασίλειο καὶ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ ἀπάνθρωπου ἰσλαμικοῦ νόμου∙ οἱ Σαουδάραβες εἶναι οἱ πρῶτοι πελάτες τῆς ἀμερικανικῆς πολεμικῆς βιομηχανίας, μὲ ἄνω τῶν δέκα δις δολλαρίων ἀγορὲς ἐτησίως καὶ τῆς προηγμένης τεχνολογίας της, ἐνῶ ἔχουν καταθέσει σὲ ἀμερικανικὰ κρατικὰ ὁμόλογα ὅλα σχεδὸν τὰ 690 δις συναλλαγματικά τους διαθέσιμα. Ἐὰν ἀλλάξουν πολιτική, τότε πολλὰ διακυβεύονται στὶς οἰκονομικὲς σχέσεις τῆς Ἀμερικῆς, καθὼς θὰ παρασύρουν καὶ τὰ ἀραβικὰ ἐμιρᾶτα. Οἱ Σαουδάραβες φοβοῦνται περισσότερο τὴν διείσδυση τοῦ Ἰράν.