Ὑποκλοπές, ἀντεπίθεση ΗΠΑ

Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες πέρασαν στὴν ἀντεπίθεση κατὰ τῆς Γαλλίας, στὸ θέμα τῶν διαδικυακῶν παρακολουθήσεων, τὴν ἑπομένη τῆς συναντήσεως τῶν Τζὼν Κέρρυ καὶ Λωρὰντ Φαμπιοὺς στὸ Παρίσι∙ ὁ Γάλλος ὑπουργὸς δήλωσε, ὅτι δὲν πρόκειται νὰ δώσει συνέχεια στὸ θέμα. Στὴν Οὐάσιγκτον ὅμως ὁ πρόεδρος τῆς Ἐθνικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀσφαλείας δήλωσε ὅτι, εἶναι λανθασμένα τὰ στοιχεῖα γιὰ μαζικὲς παρακολουθήσεις καὶ ὅτι προέρχονται ἀπ’ τοὺς δίσκους τοῦ Ἔντουαρντ Σνόουντεν, οἱ ὁποῖοι εἶναι πλαστοί∙ ἡ κίνηση ἀποβλέπει στὶς τρίτες χῶρες, διότι, Ἰταλία, Βραζιλία, Μεξικὸ καὶ ἄλλες λατινοαμαρικανικὲς ἐπίσης ἐπέδωσαν αὐστηρὴ διακοίνωση στοὺς Ἀμερικανοὺς πρεσβευτὲς γιὰ τὸ θέμα. Ἡ Οὐάσιγκτον ἐπέλεξε τὴν ἀντεπίθεση ὡς ἀπάντηση, διότι διαφορετικὰ βρίσκεται συνέχεια ἐκτεθειμένη∙ τώρα μένει ἐκτεθειμένη ἡ γαλλικὴ κυβέρνηση ἀπέναντι στὸν γαλλικὸ λαὸ κατὰ κύριο λόγο.