Ἐμβάθυνση τῶν ἀναταράξεων στὸν ΣΥΡΙΖΑ

Οἱ ἀναταράξεις στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἐπεκτείνονται καὶ προσλαμβάνουν ἐκρηκτικὲς διαστάσεις∙ ὁ Ναπολεοντίσκος θέτει ὅριο τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων τὶς εὐρωεκλογές, μὲ σκοπὸ τὴν συσπείρωση τοῦ κόμματός του, μὲ τὴν προοπτικὴ τῆς ἐξουσίας, ἐνῶ ἐμφανίζεται ἔνθερμος ὑποστηρικτὴς τῆς Εὐρωζώνης. Ἀποδέκτες τῆς προπαγάνδας του εἶναι οἱ διαφωνοῦντες στὸ ἐσωτερικὸ τῆς Κουμουνδούρου, μὲ πρωταγωνιστὴ τὴν Ἀριστερὴ πλατφόρμα∙ ἀλλὰ καὶ οἱ ἄλλες συνιστῶσες δὲν πείθονται καὶ τηροῦν ἀποστάσεις ἀσφαλείας ἀπ’ τὸν πρόεδρο, ἐνῶ καὶ τὰ κατώτερα στελέχη καὶ οἱ ὀπαδοὶ τὴν ἀγνοοῦν ἐπιδεικτικά. Οἱ διαφωνοῦντες ἐπισημαίνουν τὴν ἀπροθυμία τῶν στελεχῶν στὶς προσκλήσεις γιὰ κομματικὲς συγκεντρώσεις, ὅπως ἔδειξε ἡ Θεσσαλονίκη∙ ἐπικρίνουν μάλιστα αὐστηρὰ τὴν ἡγεσία ὅτι ἐφησυχάζει μακαρίως μὲ τὴν προβολὴ τῆς διαπλοκῆς καὶ τῶν στημένων, ὅπως τὶςχαρακτηρίζει, δημοσκοπήσεων.