Ἐπάνοδος στὴν προβλήματα

Ἡ παρένθεση τοῦ ἐθνικοῦ ἑορτασμοῦ, μὲ τὶς κορῶνες του, ἔκλεισε καὶ ἐπιστρέφουμε στὴν καθημερινότητα∙ τὸ κύριο πρόβλημα παραμένει ἡ διαπραγμάτευση μὲ τὴν τρόικα καὶ οἱ ἐπιπτώσεις της. Ἡ ἀντιπολίτευση μένει συνεπὴς στὴν καταστροφολογία της κι ἀγνοεῖ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας, ὅπως καὶ τὶς ἑπόμενες διώξεις τῶν ἀνακριτῶν γιὰ τὶς κακουργηματικὲς πράξεις τῆς ἀκροδεξιᾶς, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὰ ἄλλα σκάνδαλα, ὅπως τοῦ Γιάννου Παπαντωνίου∙ τὰ θέματα αὐτὰ μᾶλλον θὰ κυριαρχήσουν τὶς ἑπόμενες μέρες στὴν ἐπικαιρότητα, διότι εἶναι καὶ ὥριμα πλέον. Οἱ ἐφέτες ἀνακριτὲς ὁλοκληρώνουν τὴν μελέτη τοῦ φακέλου τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς καὶ καλοῦν τοὺς πρώτους γιὰ ἀνάκριση, μὲ προβλεπόμενη τὴν κατάληξή τους, διότι τὰ στοιχεῖα, γιὰ ὀργάνωση ἀνατροπῆς τοῦ πολιτεύματος, εἶναι συντριπτικά∙ ἡ κινητοποίηση τῆς Παρασκευῆς ἔφερε κάποιο κόσμο στὸν σταθμὸ Λαρίσης, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ἦταν ἐλάχιστος γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ κόμματος, ἐνῶ οἱ τοπικές του ὀργανώσεις φυλλορροῦν.