Ἀναγνώριση μεταναστευτικοῦ

Στὸ τυπικῆς μορφῆς πρόσφατο Εὐρωσυμβούλιο κυριάρχησαν δύο θέματα, οἱ διαδικτυακὲς παρακολουθήσεις, ἐκτὸς ἡμερησίας διατάξεως, καὶ τὸ μεταναστευτικό• τὰ ἄλλα δὲν συζητήθηκαν καὶ λόγῳ τῆς τυπικότητός του καὶ λόγῳ τῆς ὑπηρεσιακῆς μορφῆς τῆς γερμανικῆς κυβερνήσεως. Στὸ μεταναστευτικὸ ἔγιναν εὐμενῶς δεκτὲς οἱ προτάσεις τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ, γιὰ τὴν χάραξη ἑνιαίας μεταναστευτικῆς πολιτικῆς, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ νέου κύματος προσφύγων ἀπ’ τὴν Ἀφρικὴ καὶ τὴν Μέση Ἀνατολή• τὸ μέτωπο τῶν νοτίων χωρῶν ἦταν ἀποτελεσματικό, μετὰ τὶς συναντήσεις τοῦ πρωθυπουργοῦ μὲ τοὺς ὁμολόγους του. Ὅλοι ἀναγνωρίζουν ὅτι τὸ πρόβλημα δὲν ἀντιμετωπίζεται μὲ ἀστυνομικῆς μορφῆς μέτρα, ἀλλὰ δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ξέφραγο ἀμπέλι ἡ Εὐρώπη στοὺς ἀδίστακτους δουλεμπόρους καὶ περισσότερο οἱ ἀκτές της.