Ὁμαλὰ οἱ παρελάσεις μας

Οἱ παρελάσεις ἔγιναν κανονικά, παρὰ τὰ μέτρα ἀσφαλείας διότι πολλὰ κυοφοροῦσαν διάφορα κυκλώματα∙ οἱ παρελάσεις ξαναδίνουν ἐλπίδα καὶ θάρρος στὸν ἁπλὸ κόσμο. Οἱ ἀντεγκλήσεις γιὰ τὴν πρόσκληση τῆς ἀκροδεξιᾶς στὴν Θεσσαλονίκη εἶχαν ἔντονο τὸ μικροκομματικὰ κίνητρα∙ ὅλοι ἀποζητοῦν ὀφέλη ἀπ’ τὴν στάση τους ἀπευθυνόμενοι στοὺς δικούς τους, εἴτε στὰ δεξιὰ εἴτε στὰ ἀριστερά. Τὸ «Ὄχι» ἀποτελεῖ σταθμὸ στὴν ἑλληνικὴ ἱστορία γιατὶ εἶναι πρώτη ἡ νίκη τῶν Ἑλλήνων στὸν πόλεμο, ὅταν οἱ δυνάμεις τοῦ ἄξονος θεωροῦσαν περίπατο τὴν κατάκτηση τῆς Εὐρώπης∙ ἔδωσαν ἐλπίδα καὶ αἰσιοδοξία τὰ Ἑλληνόπουλα καὶ ἀνάταση σὲ ὅλους. Μοναδικὲς εἶναι οἱ στιγμὲς τῆς ὁμαδικῆς ἀνατάσεως τὸ 1940∙ αὐτὲς ἀποτελοῦν τροφὴ γιὰ τὴν ἐπιβίωσή μας.