Διαδικτυακὲς ὑποκλοπὲς

Οἱ διαδικτυακὲς παρακαλουθήσεις ἐδέσποσαν στὸ πρσφατο Εὐρωσυμβούλιο, μὲ τὴν ὑποστήριξη ὅλων τοῦ γαλλογερμανκοῦ σχεδίου γιὰ ἑνιαία στάση ἀπέναντι στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες• ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ἀναδεικνύεται ὁ ἡγέτης, ὄχι μόνο τῆς Εὐρώπης ἀλλὰ καὶ τοῦ δυτικοῦ κόσμου• οἱ διαβουλεύσεις τῶν Γερμανῶν καὶ ἄλλων ἁρμοδίων στὴν Οὐάσιγκτον εἶναι τὸ πρῶτο βῆμα, καθὼς γιὰ πρώτη οἱ Ἀμερικανοὶ θὰ δεχθοῦν ἔλεγχο ἀπὸ τρίτους γιὰ θέματα δημοκρατικῆς νομιμότητος καὶ ἀτομικῶν δικαιωμάτων• δεύτερο εἶναι ἡ πρωτοβουλία Γερμανίας καὶ Βραζιλίας γιὰ ψήφισμα τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας -ὅπου εἶναι μὴ μόνιμα μέλη- καταδίκης τῶν παρακολουθήσεων καὶ μὲ δεδομένη τὴν ὑποστήριξη, Γαλλίας, Βρεταννίας –ἔστω καὶ ἀκουσίως-, Ρωσίας καὶ Κίνας καὶ μὲ τὴν ἀπομόνωση τῆς Ἀμερικῆς• τρίτο εἶναι ἡ ἑνιαία στάση ὅλων στὸ διεθνὲς συνέδριο τηλεπικοινωνιῶν στὸ Μπαλὶ τῆς Ἰνδονησίας γιὰ ὑπαγωγὴ τῶν κέντρων ἐλέγχου τῶν διαδικτυακῶν ἐπικοινωνιῶν σὲ διεθῆ ὄργανα ἀπὸ ἀμερικανικὰ σήμερα. Ἡ Οὐάσιγκτον ἀντιδρᾶ, ἀλλὰ ματαίως.