Συμφωνίας, Εὐρώπης, Κίνας

Τὴν παρεσμένη ἑβδομάδα, κατὰ τὴν διάσκεψη κορυφῆς Εὐρωζώνης καὶ Κίνας, ὑπογράφηκε ἡ ἐπέκταση τῆς συμφωνίας ἐλευθέρων ἀνταλλαγῶν μεταξὺ τῶν δύο μερῶν• ἡ συμφωνία καλύπτει τὶς ἀνταλλαγὲς φωτοβολταϊκῶν –γιὰ τὰ ὁποῖα εἶχε προκληθεῖ τόσος θόρυβος- καὶ τὸ πάγωμα τοῦ ΦΠΑ στὰ περισσότερα προϊόντα• ἐπίσης ἐπεκτάθηκε καὶ στὶς ἀνταλλαγὲς συναλλάγματος, μὲ τὴν καθιέρωση ποοῦ 45 δις εὐρὼ γιὰ ἐγγύηση swamp μεταξὺ τῶν δύο μερῶν. Τὰ δύο μέρη ἔχουν πλέον προνομιακὲς σχέσεις στὶς ἀνταλλαγές τους, ἐνῶ ἀνάλογη ἔχει ὑπογράψει ἡ Εὐρώπη καὶ μὲ τὸν Καναδᾶ καὶ τὴν Ρωσία• οἱ διαπραγματεύσεις γιὰ τὴν σύναψη παρόμοιας συμφωνίας καὶ μὲ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες συνεχίζονται, ἀλλὰ ἡ ὑπόθεση τῶν διαδικτυακῶν παρακολουθήσεων ρίχνει βαρειὰ τὴν σκιά της ἐπάνω τους, καθὼς πολλοὶ ζητοῦν τὴν ἀναβολή τους μέχρι τὴν διευκρίνιση τῆς ἐκτάσεως τῶν παρακολουθήσεων. Ἡ Κίνα μετατρέπεται πλέον ἀπὸ πρῶτος ἐμπορικὸς καὶ σὲ προνομιακὸ ἑταῖρο τῆς Εὐρωζώνης.