Ἀθήνα, παρακολουθήσεις τῶν Ἀμερικανῶν

Οἱ διαδικτυακὲς παρακολουθήσεις τῶν ἀμερικανικῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν εἶχαν ἐξαπλωθεῖ καὶ στὴν Ἀθήνα μὲ μηχανήματα στὴν ταράτσα τῆς πρεσβείας τους∙ τὸ Spiegel ἔκανε τὴν ἀποκάλυψη, ἀλλὰ δὲν προκάλεσε σοβαρὸ θέμα στὴν πρωτεύουσα, καθὼς ἡ κυβέρνηση τηρεῖ χαμηλοὺς τόνους δι’ εὐνοήτους λόγους, ἂν καὶ ὁ πρωθυπουργὸς ἔχει στηρίξει τὴν γαλλογερμανικὴ πρωτοβουλία στὸ Εὐρωσυμβούλιο γιὰ ἐξέταση τοῦ προβλήματος στὴν Οὐάσιγκτον, ὁπότε καλύπτει καὶ τὴν Ἑλλάδα ἡ ἀντιπροσωπεία. Τὸ ἐνδιαφέρον εἶναι ὅτι ἡ ἀντιπολίτευση δὲν ἀναφέριθηκε κἂν στὸ θέμα, μᾶλλον ἵνα μὴν ἐνοχλήσει τοὺς ἀτλαντικοὺς ἐπικυριάρχους της∙ μόνο ὁ πρώην ὑπουργὸς ἐξωτερικῶν ἐπὶ Ὀτσαλὰν δήλωσε ὅτι κάναμε κι ἐμεῖς παρακολουθήσεις τῶν Ἀμερικανῶν. Δηλαδή, «ἔβαλε κι ἡ μυλωνοῦ τὸν κ… της μὲ τοὺς πραμματευτάδες». Ἔχει ὅρια ἡ δουλικότης γιὰ τὸν καθένα.