Τρόικα, πρὸς συμβιβασμὸ

Οἱ διαφορὲς μὲ τὴν τρόικα στὶς ἐκτιμήσεις γιὰ τὰ δημοσιονομικά μας δὲν εἶναι μεγάλες καὶ ὁδηγούμαστε σὲ συμβιβασμό, φυσικὰ μετὰ ἀπὸ διαπραγματεύσεις, ὄχι ὅμως τόσο σκληρὲς ὅσο οἱ περυσινές∙ τὰ μηνύματα ἀπ’ τὶς Βρυξέλλες εἶναι σαφῆ, διότι ἐπιβάλλεται ἡ τήρηση τῶν τύπων, καὶ μόνο ἡ ἀτλαντόδουλη διαπλοκὴ ἠχεῖ ἀκόμη τὸ τροπάριο τῆς χρεωκοπίας. Ἡ διαφορὰ γιὰ τὰ πιθανὰ μέτρα πλησιάζει τὰ πεντακόσια ἑκατομμύρια, κατὰ τὶς ἐκτιμήσεις τῶν στατιστικῶν στοιχείων τῆς Ἄνοίξεως, μὲ ὕφεση 4% καὶ χωρὶς τὸν συνυπολογισμὸ τοῦ τουριστικοῦ ἅλματος καὶ τῆς ἐκρήξεως τῶν ψηφιακῶν ἑταιρειῶν∙ οἱ τελευταῖες ὑφίστανται τὴν μόνιμη λογοκρισία τῆς διαπλοκῆς, ἀλλὰ οἱ πολλαπλασιαστικὲς ἐπιπτώσεις στὴν οἰκονομία ἀπ’ τὶς πωλήσεις τους εἶναι αἰσθητὲς πλέον σὲ ὁλόκληρη τὴν Ἑλλάδα. Πάντως οἱ ἀποφάσεις λαμβάνονται στὸ τέλος Νοεμβρίου, ὅταν θὰ ἔχει σχηματισθεῖ ἡ γερμανικὴ κυβέρνηση, ἀλλὰ καὶ οἱ κερδοσκόποι θὰ ἔχουν σωφρονισθεῖ ἀπ’ τὰ ἀμερικαικὰ τεκταινόμενα.