Θρίαμβος τοῦ «Παπανικολῆ»

Ἡ ἀνάταση τῶν Ἑλλήνων στὸ πόλεμο τοῦ ’40 εἶχε προκαλέσει τὸν θαυμασμὸ ὅλου τοῦ κόσμου, ἐπειδὴ γιὰ πρώτη φορὰ ὑπέστησαν ταπεινωτικὴ ἧττα οἱ δυνάμεις τοῦ ἄξονος∙ ὁ ἑλληνικὸς στόλος, σὲ σύγκριση μὲ τὸν ἰταλικό, ἦταν ἀπαρχαιωμένος, ἐνῶ ἰταλικὸ ὑποβρύχιο εἶχε βουλιάξει τὸ καταδρομικὸ «Ἕλλη» στὴν Τῆνο δυόμισυ μῆνες πρίν. Παρ’ ὅλα αὐτὰ τὰ ἑλληνικὰ ὑποβρύχια ἔκαναν θαύματα, ὅπως τὸ «Παπανικολῆς» ποὺ βούλιαξε τέσσερα ἰταλικὰ πολεμικὰ στὰ στενὰ τοῦ Ὀτράντο καὶ γύρισε τροπαιοφόρο στὸν Πειραιᾶ∙ μετὰ ἀπὸ αὐτὸ οἱ Ἰταλοὶ πῆραν πρόσθετα μέτρα γιὰ τὴν προστασία τῶν ἐφοδιοπομπῶν τους, τὰ ἐφόδια ὅμως ἔφθαναν πιὸ δύσκολα στὸν ἡττημένο καὶ ἀπογοητευμένο στρατό τους στὴν Ἀλβανία. Πολύτιμα δίδαγματα γιὰ τοὺς νέους.