Οὐάσιγκτον, διερευνήσεις

Οἱ διερευνητικὲς συζητήσεις, γιὰ τὴν ἔκταση καὶ τὴν μορφὴ τῶν διαδικτυακῶν παρακολουθήσεων, τῆς εὐρωπαϊκῆς ἀντιπροσωπείας ἀπὸ Γερμανούς, Γάλλους καὶ διεθύνοντες τῆς Ἐπιτροπῆς μὲ τοὺς Ἀμερικανοὺς ἐπισήμους ἄρχισαν στὴν Οὐάσιγκτον∙ τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι γνωστό, θὰ καταλήξουν σὲ κάποια συμβιβαστικὴ λύση, ὅτι ὁ πρόεδρος δὲν γνώριζε καὶ κάτι τέτοια. Τὸ γόητρο ὅμως τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν στὸ ἐξωτερικὸ ἔχει πληγεῖ ἀνεπανόρθωτα∙ γιὰ πρώτη φορὰ μεταπολεμικά, ἡ ἀμερικανικὴ ἡγεσία λογοδοτεῖ σὲ τρίτους –διότι μαζὶ μὲ τοὺς Εὐρωπαίους πηγαίνουν καὶ Βραζιλιάνοι, Μεξικανοί, ἄλλοι Νοτιοαμερικανοὶ- γιὰ θέματα σεβασμοῦ τῶν δημοκρατικῶν θεσμῶν∙ ἡ ἡγεμονία τους στὸν δυτικὸ κόσμο τελειώνει οὐσίᾳ κι ἀπομένει ἡ σκιά της. Εἶναι δύσκολο πλέον, ἂν ὄχι ἀδύνατο, νὰ ἐπικαλεσθεῖ τὶς δημοκρατικὲς ἀξίες στὰ διάφορα διεθνῆ θέματα, ὅπως τὸ ἔκανε συστηματικά, ἔστω κι ἂν δὲν τὶς σεβόταν στὴν πράξη∙ δἐν διαθέτει ἄλλα ὅπλα ἠθικῆς τάξεως πλέον ἢ καὶ οἰκονομικῆς στὴ σημερινὴ συγκυρία.