ΗΠΑ, ἐπιδείνωση ὑφέσεως

Ἡ ὕφεση ἐπιδεινώνεται στὶς Ἡνωμένες Πολιτείες, μὲ τὴν στασιμότητα στὴ βιομηχανικὴ παραγωγὴ καὶ τὶς λιανικὲς πωλήσεις τὸν περασμένο μῆνα∙ ἡ πολιτικὴ σύγκρουση στὴν Οὐάσιγκτον γιὰ τὸ χρέος, τὴν ὁποία βλέπουν παρατεινόμενη γιὰ πολλοὺς μῆνες μὲ τὴν συζήτηση καὶ τοῦ προϋπολογισμοῦ, ἐπιδεινώνει τὴν δυσπιστία τῶν οἰκονομικῶν κύκλων ἀπέναντι στὴν κυβέρνηση. Ἤδη τὸ δολλάριο ἔχει ὑποτιμηθεῖ στὸ κατώτερο ἐπίπεδο τῆς διετίας, ἀλλὰ χωρὶς αὔξηση τῶν ἐξαγωγῶν, ὅπως περίμεναν οἱ οἰκονομολόγοι τους∙ τὸ ἀντίθετο μάλιστα, τὸ ἐμπορικὸ ἰσοζύγιο δὲν βελτιώνεται -ὅπως ἀπέναντι στὸν μεγαλύτερο ἐμπορικό της ἑταῖρο, στὴν Κίνα, ὅταν τὸ δολλάριο ἔχει ὑποτιμηθεῖ κατὰ 60% τὴν τελευταία ἑπταετία-, ἐνῶ παρατηρεῖται μαζικὴ ἐκροὴ κεφαλαίων πρὸς τὶς ἀναδυόμενες καὶ τὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες. Τὸ σκάνδαλο τῶν διαδικτυακῶν παρακολουθήσεων ἔχει προκαλάσει σοβαρὴ ζημία στὴν οἰκονομία, διότι ἔχει πληγεῖ ἀνεπανόρθωτα ὁ μύθος τῆς μεγάλης δημοκρατικῆς χώρας, ὅσο μετράει αὐτὸς στὶς κινήσεις τῶν κερδοσκοπικῶν κεφαλαίων.