Ἀναθέρμανση ἑλληνορωσικῶν

Στὴν ἀναθέρμανση τῶν ἑλληνορωσικῶν σχέσεων συνδράμει ἡ ἐπίσκε ψη τοῦ Σεργκέι Λαβρώφ, ὁ ὁποῖος θὰ γίνει δεκτὸς ἀπ’ τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας καὶ τὸν πρωθυπουργὸ καὶ θὰ ἔχει συνομιλίες μὲ τὸν ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν∙ ἡ Μόσχα, μετὰ τὴν ψυχρότητα στὰ διμερῆ λόγῳ τῆς ΔΕΠΑ, ἐπιχειρεῖ τὴν ἀναζωογόνηση τοῦ ἐνδιαφέροντός της στὴν Ἑλλάδα. Ἤδη ἔχει ὑποβάλει προτάσεις γιὰ τοὺς σιδηροδρόμους καὶ τὸν λιμένα Θεσσαλονίκης, ἐνῶ ἡ ἀπότομη ἄνοδος τῶν τουριστῶν της συνοδεύεται ἀπὸ τουριστικὲς ἐπενδύσεις∙ ἡ παρουσία τοῦ στόλου της στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο συνοδεύεται ἀπ’ τὴν πολιτική της παρουσία. Ὁ ὑπουργός της Ἐξωτερικῶν συμμετεῖχε χθὲς σὲ συμπόσιο γιὰ τὸν πρῶτο κυβερνήτη τῆς Ἑλλάδος Ἰωάννη Καποδίστρια, ἀλλὰ καὶ ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν τῆς Ρωσίας∙ οἱ ἱστορικοὶ καὶ θρησκευτικοὶ δεσμοὶ μὲ τὴν Ὀρθοδοξία συμβάλλουν.