Τρομοκρατία σὲ Τιὲν Ἄναμεν

Ἡ ἐπίθεση αὐτοκτονίας στὴν πλατεῖα Τιὲν Ἄνμεν τοῦ Πεκίνου, μὲ πέντε νεκροὺς καὶ 38 τραυματίες, θεωρεῖται ἀπ’ τὶς κινεζικὲς ἀρχὲς ὡς τρομοκρατικὴ ἐνέργεια∙ οἱ περισσότεροι ἦταν ξένοι τουρίστες, πάνω στοὺς ὁποίους ἔπεσε ἕνα τζὶπ μὲ μεγάλη ταχύτητα τὸ ὁποῖο στὴ συνέχεια ἐξερράγη. Ἡ Ἀστυνομία ζήτησε πλήρη στοιχεῖα γιὰ τοὺς τουρίστες στὰ ξενοδοχεῖα τῆς πρωτευούσης καὶ τὰ ἐλέγχει ἐξονυχιστικά∙ πληροφορίες ἀπὸ ἀστυνομικὲς πηγὲς ἀναφέρουν ὅτι οἱ ὑποψίες στρέφονται στοὺς Οὐιγούρους τῆς δυτικῆς ἐπαρχίας Ξινγιάνγκ, οἱ ὁποῖοι εἶναι Ἰσλαμιστὲς καὶ ἔχουν προκαλέσει πολλὲς φορὲς ἐπεισόδια μὲ τὶς ἀρχές, ἐνῶ οἱ μυστικὲς ὀργανώσεις τους ζητοῦν πλήρη αὐτονομία τουλάχιστον ἀπ’ τὴν κεντρικὴ ἐξουσία. Ἔχει ἔκταση 1,6 ἑκατομμύρια τετραγωνικὰ χιλιόμετρα καὶ 21 ἑκατομμύρια κατοίκους, ἀπ’ αὐτοὺς τὸ 50% περίπου εἶναι Οὐιγοῦροι.