Ἀναθέρμανση τῶν ἑλληνορωσικῶν σχέσεων

Οἱ συνομιλίες τοῦ Σεργκέι Λαβρὼφ μὲ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ καὶ τὸν Εὐάγγελο Βενιζέλο ἀποτέλεσαν τὴν ἀφορμὴ γιὰ τὴν ἀναθέρμανση τῶν ἑλληνορωσικῶν σχέσεων∙ ὁ πάγος ἐλυωσε καὶ οἱ προοπτικὲς γιὰ ἐπενδύσεις καὶ συμμετοχὴ στὶς ἀποκρατικοποιήσεις εἶναι εὐοίωνες, ἐνῶ ὑποσχέθηκε καὶ μείωση τῶν τιμῶν τοῦ φυσικοῦ ἀερίου, στὸ ἐπίπεδο τῶν ἄλλων χωρῶν, ἀλλὰ καὶ ἀνανέωση τοῦ ἐνδιαφέροντος τῆς Γκάζπρομ γιὰ τὴν ΔΕΠΑ, ὑπὸ τὸν ὅρο τῆς διευκρινίσεως τῆς στάσεως τῆς Ἐπιτροπῆς. Στὸ ὑπουργεῖο ὑπεγράφησαν πολλὲς συμφωνίες, ἐνῶ ἡ κυβέρνηση ὑποσχέθηκε, ὅτι, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς προεδρίας της στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση τὸ ἑπόμενο ἑξάμηνο, θὰ φροντίσει γιὰ τὴν κατάργηση τῆς βίζας στοὺς Ρώσους ἐπισκέπτες στὴν Ἕνωση∙ ὁ ρόλος τῆς Ἑλλάδος, ὡς νησίδος ἀσφαλείας στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο μέτρησε στὶς συνομιλίες.