Οἰκονομία, καλὰ στοιχεῖα

Τὰ οἰκονομικὰ στοιχεῖα εἶναι εὐοίωνα, καθὼς αὐξάνονται, περὰν τῶν στόχων τὰ δημόσια ἔσοδα, ἐπειδὴ ἔχουν καθυστερήσει οἱ φορολογικὲς δηλώσεις, ἐνῶ καὶ οἱ ξένες ἐπενδύσεις ἐπιταχύνονται∙ ἡ διαπλοκὴ καὶ ἡ ἀντιπολίτευση μένουν μὲ τὶς κορῶνες τους τῆς καταστροφολογίας. Ἡ φορολόγηση τῶν ἀκινήτων μᾶλλον θὰ εἶναι πολὺ μικρότερη κι ἀπ’ τὸ χαράτσι κι ἀπ’ τὸ προσχέδιο, διότι ἐπικαλύπτεται ἡ διαφορὰ ἀπ’ τὴν αὔξηση τῶν ἐσόδων∙ οἱ τελικὲς ἀποφάσεις συζητήθηκαν χθὲς στὴν συνάντηση Ἀντώνη Σαμαρᾶ καὶ Εὐάγγελου Βενιζέλου, ἀλλὰ οἱ λεπτομέρειες θὰ ἀνακοινωθοῦν ἀπ’ τὸν ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν. Τὸ Χρηματιστήριο εἶναι τὸ βαρόμετρο, καθὼς καὶ ἡ ρευστοποίηση κερδῶν ὁλοκληρώθηκε ἐντὸς τῆς συνεδριάσεως μὲ ἄνοδο στὸ κλείσιμο, ἀλλὰ καὶ ἡ COSCO ἀνακοίνωσε αὔξηση τῆς διακινήσεως ἐμπορευματοκιβωτίων κατὰ 30% τὸ τρίτο τρίμηνο καὶ χωρὶς τὴν ἐπέκτασή της στὴν νέα προβλῆτα∙ ὁ τουρισμὸς συνεχίζει σὲ πολλὰ νησιά, ἀλλὰ ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία φέρει περισσότερες ἐπενδύσεις.