Ἐξέγερση κατὰ τοῦ Βούβαλου

Τὴν μορφὴ ἐξεγέρσεως κατὰ τοῦ Βούβαλου πῆρε ἡ κατακραυγὴ γιὰ τὶς δηλώσεις του περὶ ὑποκλοπῶν∙ ὅλοι πλέον βάλλουν ἐναντίον του, ἀκόμη καὶ οἱ σύντροφοί του ποὺ τὸν συνόδευαν στὶς διασυνδέσεις του μὲ τοὺς Ἀμερικανούς∙ τὸ κακὸ πάντως ἔγινε κι ἡ χώρα μας ἐξετέθη ἀνεπανόρθωτα διεθνῶς καὶ περισσότερο στοὺς Εὐρωπαίους. Οἱ Ἀμερικανοὶ καὶ οἱ Τοῦρκοι ἐπικαλοῦνται πλέον τὶς δηλώσεις του, γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὶς δικές τους ἁμαρτίες∙ Γερμανοὶ καὶ Γάλλοι εἶναι ἐξαγριωμένοι. Φαίνεται ὅτι βρίσκεται στὶς γεννητικές του ρίζες ἡ προδοσία τῆς Ἑλλάδος∙ ὁ παπποῦς ὀργάνωσε τὰ Τάγματα Ἀσφαλείας, ὁ ἐγγονὸς ἀνοίγει τὶς πύλες γιὰ τὰ τάγματα τῆς ἠλεκτρονικῆς ἐποχῆς, δὲν διαφέρουν σὲ τίποτε. Τὸ ἐρώτημα εἶναι ἄλλο, τὸ γιατὶ τὸ ἔκανε, ὅταν γνώριζε ὅτι θὰ γίνει ὁ ἀποδιοπομπαῖος τράγος; μία εἶναι ἡ ἑρμηνεία, δὲν μποροῦσε νὰ κάνει ἀλλιῶς. Ἡ ἐντολὴ εἶναι ἐντολή, πρέπει νὰ τὴν ἐκτελέσει.