Βούβαλος, πιστὸς ὑπηρέτης

Ὁ Βούβαλος, μὲ τὴν καταγγελία του, γιὰ δῆθεν ὑποκλοπὲς κι ἀπὸ ἑλληνικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες, ἐκτέλεσε πιστὰ τὶς ἐντολὲς τῶν ὑπερατλαντικῶν ἀφεντικῶν του∙ γνώριζε λέει ὅτι ἡ ΚΥΠ ἔκανε ὑποκλοπὲς τοῦ Ἀμερικανοῦ πρεσβευτοῦ, ὅπως καὶ ἡ ΣΙΑ τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ ἄλλων πολιτικῶν μας. Τότε, γιατὶ διατυμπάνιζαν μὲ τὸν ἀρχηγό του, ὅτι ὁ Κώστας Καραμανλῆς ἔκανε παρακολουθήσεις στοὺς ἀντιπλαλοους του καὶ ὄχι οἱ Ἀμερικανοί∙ πότε λέει ἀλήθεια, τότε ἢ τώρα; Ἡ οὐσία εἶναι ἄλλη, γίναμε πάλι ρεζίλι τῶν σκυλιῶν διεθνῶς ὡς χώρα, ἀλλὰ καὶ προσέφερε ἀνυπολόγιστη ὑπηρεσία στοὺς Ἀμερικανοὺς ἀπέναντι στοὺς Εὐρωπαίους∙ καλὸ παιδὶ εἶναι καὶ ὑπάκουο. Ἀλλά, ἡ μήνυση τοῦ δικηγόρου πρέπει νὰ ἐκτελεσθεῖ καὶ νὰ συλληφθεῖ πάραυτα.