Φορολόγηση ἀγροτεμαχίων

Ἡ φορολόγηση τῶν ἀγροτεμαχίων ἔχει προκαλέσει ἔντονες ἀντιδράσεις, τόσο στοὺς ἀγρότες ὅσο καὶ στὴ Βουλή∙ μάλιστα ἤδη 22 βουλευτὲς τῆς Νέας Δημοκρατίας ζήτησαν τὴν κατάργηση στὴν πράξη τοῦ σχετικοῦ νομοσχεδίου. Ἡ φορολόγηση εἶναι μνημονιακὴ ὑποχρέωση καὶ δὲν ἀναιρεῖται μὲ κανέναν τρόπο, παρὰ μόνο ἁπαλύνεται ὅσο γίνεται κι αὐτὴ μᾶλλον εἶναι ἡ πρόθεση τῆς κυβερνήσεως∙ ἡ ἀντιπαράθεση μὲ τὴν διαπλοκὴ καὶ τὴν ἀντιπολίτρευση εἶναι ὀξύτατη, ἀλλὰ μᾶλλον σὲ κάποιο συμβιβασμὸ θὰ καταλήξει. Τὸ μεγάλο ἐπιχείρημα τῆς κυβερνήσεως εἶναι ἡ ἐπανεκκίνηση καὶ ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας∙ αὐτὸ τὸ βλέπει νὰ γίνεται μὲ ἐπιταχυνόμενο ρυθμὸ καὶ θὰ καταγραφεῖ στὴν ὕφεση τοῦ τρίτου τριμήνου. Μόλις ἀνακοινωθοῦν τὰ ἐπίσημα στοιχεῖα ἀλλάζουν τὰ πράγματα.