Πυρηνικὴ μόλυνση Εἰρηνικοῦ

Ἡ μόλυνση ἀπ’ τὸ πυρηνικὸ ἀτύχημα τῆς Φουκουσίμα ἔχει προκαλέσει ἀνεπανόρθωτη ζημία στὸν Εἰρηνικὸ ὠκεανό, σύμφωνα μὲ τὶς μετρήσεις διεθνῶν ὀργανισμῶν∙ τὸ μολυσμένο ὕδωρ μὲ στρόντιο, τρίτιο καὶ καίσιο ποὺ διέρρευσε στὸν ὠκεανὸ ὑπολογίζεται σὲ 400000 τόνους στὰ δυόμισυ αὐτὰ χρόνια. Ἡ ραδιενέργεια ἐξαπλώθηκε αὐτομάτως σὲ ὁλόκληρο τὸν ὠκεανὸ ὁ ὁποῖος καλύπτει τὸ 40% περίπου τῆς γήινης ἐπιφάνειας κι ἔχει φθάσει μέχρι τὶς πιὸ ἀπόμακρες ἀκτές του∙ στὴν Ἰαπωνία, στὴ Βόρειο Ἀμερική, Ἀλάσκα, Καναδᾶ καὶ δυτικὲς πολιτεῖες ἔχουν κατακλυσθεῖ οἱ ἀκτὲς καὶ ὅλοι οἱ ζωντανοὶ ὀργανισμοὶ ποὺ ζοῦν στὴ θάλασσα ἀπ’ τὸ μολυσμένο ὕδωρ. Ἡ ἐπισήμανση τῶν κινδύνων στὴν ἀνθρώπινη ζωὴ δὲν γίνεται σὲ ἱκανοποιητικὸ βαθμό, ὄχι μόνο στὴν Ἰαπωνία -ὅπου δικαιολογεῖται σὲ κάποιο βαθμό-, ἀλλὰ καὶ στὶς ἄλλες χῶρες∙ οἱ εἰδικοὶ ὑπογραμμίζουν ὅτι οἱ κίνδυνοι γιὰ τὴν ἐκδήλωση καρκίνων διαφόρων μορφῶν στοὺς κατοίκους εἶναι πολὺ μεγάλοι.