Κινητά, ἐπικράτηση Samsung

Οἱ Νοτιοκορεάτες ἐπικρατoῦν στὴν ἀγορὰ κινητῆς τηλεφωνίας καὶ smartphone, μὲ πολὺ μεγάλη διαφορά∙ ἡ Samsung τὸ τρίτο τρίμηνο πούλησε 88,4 ἑκατομμύρια κινητά, μὲ μερίδιο 35,2% τῆς ἀγορᾶς, ἔναντι 33,8 τῆς Apple καὶ μερίδιο 13,4% ἀντιστοίχως, ἐνῶ οἱ ἄλλες ἑταιρεῖες ἀκολουθοῦν σὲ ἀπόσταση, μὲ 12,7 ἑκατομμύρια τῆς Huawei καὶ 8,8 τῆς NOKIA. Ἡ κινητὴ τηλεφωνία καὶ τὰ smartphone ἀποτελοῦν τὸ μέλλον τῶν διαδικτυακῶν ἐπιχειρήσεων, διότι ἐπιτρέπουν τὴν ἀπαξίωση τοῦ προσωπικοῦ καὶ τοῦ φορητοῦ ὑπολογιστῆ, ἐπειδὴ μπορεῖ νὰ διεκπεραιώσει κανεὶς ὅλες τὶς δουλειές του μέσα ἀπὸ αὐτά∙ οἱ πωλήσεις στὶς ἀναπτυσσόμενες χῶρες θεωροῦνται πρόκληση γιὰ τὶς μεγάλες ἑταιρεῖες, ἐπειδὴ ὁ πληθυσμός τους ἔχει τὴν ἄνεση τῆς χρησιμοποιήσεως τῶν κινητῶν, μὲ τὶς ὀπτικὲς ἴνες, καὶ σὲ περιοχές, χωρὶς ἄλλες διευκολύνσεις.