Κλιμάκωση ἐσωκομματικῶν ἀντιπολτεύσεως

Οἱ ἐσωκομματικὲς συγκρούσεις στὴν ἀντιπολίτευση κλιμακώνονται, ἔστω κι ἂν τὶς σκεπάζει δεόντως ἡ διαπλοκή∙ οἱ λόγοι εἶναι ἁπλοί, ὁ ΣΥΡΙΖΑ καὶ τὰ μικρότερα κόμματα δὲν ἔχουν ἀπήχηση στὸν κόσμο, ὅπως φαίνεται κι ἀπ’ τὴν στασιμότητα ἢ ὑποχώρηση τῶν ποσοστῶν τους, ἀκόμη καὶ στὶς χαλκκευμένες δημοσκοπήσεις, ἐνῶ οἱ δημόσιες ἐμφανίσεις τῶν ἀρχηγῶν τους εἶναι ὅλες γιὰ κλάματα. Δὲν πείθουν, ὅπως τὸ διαπιστώνει καὶ τὸ ἱστορικό τους στέλεχος∙ ἂν δὲν πείθουν τώρα μὲ τὴν ἁπλῆ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας, τότε, ὅταν γίνει διάχυση τῆς ἀνακάμψεως στὰ εὐρύτερα στρώματα, θὰ ὑποστοῦν συρρίκνωση. Ἡ κριτικὴ αὐτὴ ἐξαπλώνεται σὲ ὅλο καὶ περισσότερα στελέχη στὴν Κουμουνδούρου, ἐνῶ στὶς τοπικὲς ὀργανώσεις παρατηρεῖται ἀπροθυμία προσελεύσεως δι’ εὐνοήτους λόγους. Ἐμφανέστατα ἀδυνατεῖ ἡ ἡγεσία προφέρειν ἄλλον πολιτικὸ λόγο.