Ἐντυπώσεις Σεργκέι Λαβρώφ

Ὁ Σεργκέι Λαβρὼφ κέρδισε τὶς ἐντυπώσεις στὴν Ἀθήνα, μὲ τὶς δηλώσεις του καὶ τὴν διπλωματική του ἐμπειρία∙ ὁ Ρῶσος ὑπουργὸς τῶν Ἐξωτερικῶν θεωρεῖται ὁ γερόλυκος τῆς διεθνοῦς διπλωματίας, ἀφοῦ βρίσκεται πάνω ἀπὸ εἴκοσι ἔτη στὴν θέση αὐτὴ κι εἶναι ὁ μακροβιότερος διπλωμάτης στὸν κόσμο. Οἱ ἑλληνορωσικὲς σχέσεις ἐπανῆλθαν στὴν ζεστὴ ἐπικοινωνία τῶν δύο χωρῶν ἐπὶ Κώστα Καραμανλῆ∙ ἡ τριετία διεγράφη κι ἐπανέρχονται τὰ σχέδια γιὰ τὴν προσέλκυση ρωσικῶν ἐπενδύσεων, ὅπως τῶν ρωσικῶν σιδηροδρόμων καὶ τῆς Γκάζπρομ πάλιν γιὰ τὴν ΔΕΠΑ, ἀλλὰ καὶ τῆς αὐξήσεως τοῦ τουριστικοῦ ρεύματος. Τὸ συμπόσιο γιὰ τὸν Ἰωάννη Καποδίστρια διευρύνει τὶς κοινὲς ρίζες τῶν δύο λαῶν∙ στὴν Ὀρθοδοξία ἀνάγονται οἱ ρίζες τῶν Ρώσων.