Εὐθύνες τῆς Ἀστυνομίας

Τὸ πόρισμα τῶν ἀδιαφθόρων τῆς Ἀστυνομίας ὑποβλήθηκε στὸν ἀρχηγό της καὶ στὸν ὑπουργὸ Δημοσίας Τάξεως, ἐνῶ δόθηκε καὶ στὴ δημοσιότητα∙ διαπιστώθηκαν πολλὲς περιπτώσεις ἀδράνειας στὴν ἄσκηση τοῦ καθήκοντος καὶ πλημμελοῦς ἀσκήσεώς του, ἀτομικὲς περιπτώσεις ἀνοχῆς ἢ καὶ σχέσεων μὲ ἐγκληματικὰ στοιχεῖα, ἀλλὰ δὲν ἐντοπίσθηκε ὀργανωμένη παραβίαση τοῦ καθήκοντος. Ἡ ὑποδοχή του σὲ χαμηλοὺς τόνους ἀπ’ τὴν διαπλοκὴ σημαίνει ὅτι δὲν βρῆκαν τίποτε μεμπτὸ στὸ πόρισμα∙ ἡ Ἀστυνομία ἐπιτελεῖ τὸ καθῆκον της, παρὰ τὶς ἀντίξοες συνθῆκες μισθοδοσίας καὶ μέσων γιὰ τὴν ἐκτέλεση τῆς ἀποστολῆς της. Ὁ ὑπουργὸς καὶ ἡ κυβέρνηση συνέβαλαν στὴν ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης τοῦ κόσμου πρὸς τὴν Ἀστυνομία καὶ τοῦ κύρους τοῦ σώματος στὸν ἑλληνικὸ λαό.