Γαλλία, ἀπαξίωση προέδρου

Ἡ δημοτικότης τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ ἔχει πάρει τὴν κατιοῦσα καὶ δὲν ἀνακόπτεται μὲ τίποτε∙ βρίσκεται γύρω στὸ 25%, στὸ χαμηλότερο σημεῖο γιὰ πρόεδρο τῆς πέμπτης γαλλικῆς δημοκρατίας. Ὁ πρόεδρος στὸν ἑνάμισυ χρόνο τῆς ἐξουσίας του ἔχει διακριθεῖ γιὰ τὶς ὑπαναχωρήσεις του σὲ κάθε πίεση τῆς κοινῆς γνώμης∙ τελευταία, ἡ ἕβδομη, ἔγινε μὲ τὴν ἀνάκληση τοῦ νόμου γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τῆς φορολογίας στὶς χερσαῖες μεταφορὲς ἀνὰ χιλιόμετρο. Εἶχαν ξεσηκωθεῖ οἱ ὁδηγοὶ φορτηγῶν τῆς Βρετάνης κι εἶχαν ἀποκλείσει τοὺς δρόμους, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἐμφάνιση φαινομένων ἐλλείψεως ἰχθύων καὶ ὀστρακοειδῶν στὴν ἀγορὰ τῶν Παρισίων∙ ὁ πρωθυπουργὸς ἀνακάλεσε τὸν νόμο, ἄλλη μιὰ φορά. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ὅτι ἐλάχιστοι πλέον παίρνουν στὰ σοβαρὰ τὴν κυβέρνηση, καθὼς γιὰ κάθε αἴτημά τους προχωροῦν σὲ δυναμικὲς κινητοποιήσεις, κι ἔχουν παράδοση σὲ αὐτὲς οἱ Γάλλοι. Μοναδικὴ λύση γιὰ τὸν πρόεδρο ἡ ἀλλαγὴ πρωθυπουργοῦ, ἂν πετύχει ὄμως.