Ποῦτιν, ἰσχυρότερος ἀνὴρ

Τὸ ἀμερικανικὸ περιοδικὸ Forbes ἀνακήρυξε ὡς ἰσχυρότερο πολιτικὸ τοῦ ἔτους τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν, μὲ δεύτερο τὸν Μπάρακ Ὀμπάμα καὶ συνέχεια, Ξὶ Τζίπνγκ, πάπα Φραγκίσκο καὶ Ἀγκέλα Μέρκελ∙ ἰδιαίτερη σημασία ἔχει τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἀναγνώριση γίνεται ἀπὸ ἀμερικανικὸ περιοδικό, μὲ σαφῆ ἀπαξίωση τοῦ ρόλου τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν στὴν διεθνῆ σκηνή. Ἡ ἀποτυχία στὸ Συριακό, στὴν κρίση τοῦ χρέους καὶ οἱ ἀποκαλύψεις γιὰ τὶς διαδικτυακὲς παρακολουθήσεις ἔπαιξαν τὸν κύριο ρόλο∙ ἡ βαρύτης τῆς Ἀμερικῆς στὰ παγκόσμια προβλήματα μετράει ὅλο καὶ λιγώτερο πλέον, ἐνῶ οἱ δικαιολογίες τῆς Οὐάσγικτον ἀποκαλύπτουν τὴν ἐνοχή της, ἀλλὰ καὶ τὴν ἔλλειψη πειστικῆς ἐπιχειρηματολογίας. Ὅταν σὲ ἀντίβαρο γιὰ τὶς παρακολουθήσεις κατηγορεῖ τὴν Γερμανία γιὰ τὴν αὔξηση τῶν ἐξαγωγῶν της, μόνο θυμηδία προκαλεῖ στοὺς ξένους παρατηρητές.