Διαμαρτυρίες τῆς Google

Ἐκπρόσωπος τῆς Google διαμαρτυρήθηκε ἔντονα, διότι ἡ NSA ἀνακοίνωσε ὅτι εἶχε πρόσβαση στὴν πύλη της καὶ ἔπαιρνε ὅσα στοιχεῖα ἤθελε, σύμφωνα μὲ τὶς ἀποκαλύψεις τοῦ Ἔντουάρντ Σνόυντεν, ἐνῶ διευκρίνισε ὅτι αὐτὸ ἀπαγορευόταν∙ οἱ ἀνακρίσεις στὶς Ἐπιτροπὲς τῆς Γερουσίας ἀποκαλύπτουν ὅτι οἱ παρακολουθήσεις γίνονταν παρανόμως καὶ χωρὶς τὴν ἔγκριση τῶν δικαστικῶν ἀρχῶν. Πέραν τῆς διπλωματικῆς πτυχῆς μὲ τὶς διαβουλεύσεις μεταξὺ Ἀμερικανῶν καὶ Εὐρωπαίων, οἱ μεγάλες πύλες τοῦ διαδικτύου, Google, Yahoo, γνωρίζουν ὅτι ἔχει πληγεῖ ἡ ἀξιοπιστία τους στὴν ἀγορά, ὅταν οἱ χρῆστες τοῦ διαδικτύου φοβοῦνται ὅτι κάποιος τοὺς παρακολουθεῖ συστηματικὰ καί, ἐκτὸς τοῦ ἀποδέκου, γνωρίζει τὰ μηνύματά τους. Οἱ μεγάλες πύλες στηρίζουν πλέον τὴν ἀπαίτηση τῶν τρίτων χωρῶν, γιὰ τὴν ἀνάθεση σὲ διεθνῆ ἀρχὴ τοῦ ἐλέγχου τοῦ διαδικτύου.