Διαβουλεύσεις μὲ τρόικα

Ἡ τρόικα ἐπανέρχεται σήμερα, παρὰ τὶς προβλέψεις τῶν σειρήνων τῆς καταστροφολογίας, κι ἀρχίζουν οἱ διαβουλεύσεις μὲ τὴν κυβέρνηση∙ τὰ πράγματα δὲν εἶναι πολὺ δύσκολα, διότι ἡ Ἑλλὰς ἔχει ἐκπληρώσει δύο βασικὲς προϋποθέσεις, τὸ μεγαλύτερο μέρος τῶν μεταρρυθμίσεων ἔχει γίνει κι ἀπομένουν μερικές, ἀλλὰ σὲ ἀναλογία ἴδιας βαρύτητος μὲ τὴν ἀντίστοιχη καθυστέρηση στοὺς ἄλλους ἑταίρους. Ἄλλωστε ὁ Βόλφγκανγκ Σώυμπλε ὑπογράμμισε μὲ ἔμφαση τὴν πρόοδο τῆς χώρας μας στὴ χθεσινή του συνέντευξη, μᾶλλον ὡς ἀπάντηση στοὺς καταστροφολόγους∙ ἔχουν πλήρη ἐνημέρωση γιὰ τὴν πορεία τῆς οἰκονομίας μας. Δεύτερον, τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας ἡ ὁποία ὁδηγεῖ μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια στὴν ἀνάκαμψή της τὸ ἀργότερο στὶς ἀρχὲς τοῦ ἑπομένου ἔτους∙ ἡ ὑστέρηση σὲ κάποια σημεῖα ἀξιολογεῖται πάντοτε σὲ συνάρτηση μὲ τὶς προϋποθέσεις αὐτὲς καὶ μὲ τὶς προοπτικὲς ἑκάστης χώρας. Τὸ πρόβλημα εἶναι πολιτικὸ πλέον κι ὄχι οἰκονομικό, μὲ ἀποφάσεις σὲ ἀνάλογο ἐπίπεδο.